Elke auto airco lekt tussen de 8% en 10% per jaar

Het is dus verstandig elke 2 jaar de gratis airco check te doen

Informatie

Hier vindt u informatie over de werking van een airco

Hoe werkt een airco

De airconditioning van de auto bestaat uit een gesloten systeem waar onder druk een koudemiddel circuleert. Door verandering van druk in het systeem kan de temperatuur worden geregeld, afhankelijk van de plaats in de installatie is het koelmiddel als gas of vloeistof terug te vinden. Het koudemiddel circuleert door een aangedreven compressor.

Tussen het expansieventiel en de compressor spreken we van een lagedrukzijde. In de compressor wordt het gasvormige koudemiddel samengeperst (hoge temperatuur). Het wordt onder hoge druk door de condensor geperst, waar het koudemiddel wordt afgekoeld. De droger, het volgende station scheidt verontreinigingen en vocht van het nu vloeibare koude-middel. Vanaf de droger gaat het verder naar het expansieventiel. Voor het ventiel wordt een gelijkmatige druk opgebouwd, zodat deze na het ventiel door volume vergroting kan ontspannen. De ontspanning vindt plaats in de verdamper. Doordat het vloeibare koudemiddel de warmte in het interieur opneemt, wordt het koudemiddel gasvormig (koude lucht). De verdamper werkt tegenovergesteld aan de condensor. Doordat de kachelventilator langs de verdamper blaast, kan deze het interieur van koude lucht voorzien. Daarna gaat het gasvormige koudemiddel terug naar de compressor en begint de kringloop van voren af aan.

Een ingeschakeld airconditioningssysteem heeft een aantal voor de bestuurder waarneembare eigenschappen. Het eerste dat de bestuurder merkt is een klik. Dit is het inschakelen van de magneetkoppeling op de compressor. De motor drijft de compressor alleen aan via deze magneetkoppeling, echter alleen wanneer de airco ingeschakeld is. Dit in- en uitschakelen kan ook door het elektronisch regelsysteem gedaan worden. Wanneer de temperatuur van de verdamper te laag wordt of wanneer de druk in het systeem te hoog oploopt schakelt de compressor uit. Dit is onder bepaalde rijomstandigheden duidelijk hoorbaar en heel normaal. Tijdens het rijden met lage of constante snelheid is dit in- en uitschakelen vaak voelbaar.

Laat uw airco minimaal één keer in de week draaien, dit in verband met het uitdrogen van keeringen en rubber afdichtingen.